tajny

tajny
tajny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, tajnyni, tajnyniejszy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odbywający się, utrzymywany, działający w tajemnicy, niepodany do wiadomości publicznej; tajemny, poufny, niejawny; także: nielegalny, spiskowy, konspiracyjny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zawarli tajny pakt. Tajna narada. Tajne dokumenty. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nikomu nieznany, niezgłębiony, głęboko ukryty, skryty, utajony': {{/stl_7}}{{stl_10}}Chciał poznać jej tajne myśli. Tajne przejścia w starym zamczysku. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tajny — tajnyni, tajnyniejszy 1. «utrzymywany, odbywający się, działający w tajemnicy; nie podany do wiadomości publicznej, poufny, niejawny» Tajny dokument. Tajny pakt, układ. Tajna drukarnia. Tajna narada. Tajna organizacja. Papiery ściśle tajne. ∆… …   Słownik języka polskiego

  • тайна — тайный, тайком, укр. тайна, тайний, др. русск. таи тайный, тайна , таина, таинъ, таити, таю, ст. слав. таи λάθρα (Супр.), таинъ ἀπόκρυφος, κρυπτόμενος (Супр.), таина μυστήριον (Супр.), болг. тайна, тайно, сербохорв. таjати таить , та̑jна, словен …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Дом Больфура — Дом Бальфура (ул. Потийская 57)  одно из старейших зданий Донецка. Построен для одного из совладельцев юзовского металлургического завода Арчибальда Бальфура в 1889 году. Также встречается под названием «Дом Больфура». Географические координаты:… …   Википедия

  • agent — m IV, DB. a, Ms. agentncie; lm M. agentnci, DB. ów 1. «osoba pośrednicząca w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy lub zawierająca je w jego imieniu; ajent» Agent handlowy. Agent przedsiębiorstwa. ∆ Agent dyplomatyczny «przedstawiciel państwa… …   Słownik języka polskiego

  • półtajny — «niezupełnie tajny, częściowo tajny» Organizacja półtajna. Dokumenty półtajne …   Słownik języka polskiego

  • emisariusz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. e; D. y {{/stl 8}}{{stl 7}} tajny wysłannik polityczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tajny emisariusz. Emisariusz organizacji rządu. Rozesłać, wysłać emisariuszy. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • półtajny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} częściowo tajny, częściowo jawny; niezupełnie tajny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Półtajna działalność. Półtajne wydawnictwo. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • supertajny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} tajny w najwyższym stopniu; ściśle tajny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Od supertajnego agenta docierają drukowane w Moskwie plany stanu wojennego. (TS) {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Schleicher — 1. Der Schleicher kommt mit dem Eiler. – Simrock, 9078. 2. Der Schleicher trifft die Krähen. – Petri, II, 106. 3. Der Schleicher überwindet den Beisser. – Mauvillon, 13; Gaal, 1373; Simrock, 9081; Braun, I, 3897; Körte, 5343. 4. Der schleycher… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • Lech Wałęsa — Infobox Officeholder name = Lech Wałęsa imagesize = 220px order = President of the Republic of Poland 2nd President of the Third Republic term start = December 22, 1990 term end = December 22, 1995 primeminister = Tadeusz Mazowiecki, Jan… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”